Als huiseigenaar kunt u te maken krijgen met houtrot, lekkende dakgoten, achterstallig schilderwerk of kapot leidingwerk. Bouwbedrijf Rietdijk neemt alle onderhoudswerkzaamheden uit handen. U krijgt deskundig advies over langdurig onderhoud.

Het kan zijn dat u als (nieuwe) eigenaar van een koopwoning wordt geconfronteerd met achterstallig onderhoud. Welke maatregelen kunt u nemen? Geen enkele woning in Nederland is zonder gebreken. De kosten om een huis weer in goede staat te krijgen zijn vooral afhankelijk van het type huis en het bouwjaar. Vooral oudere en grotere woningen vragen meer onderhoud.

Achterstallig onderhoud van uw woning aanpakken kan van groot belang zijn voor de waarde van een woning. De financiële impact van achterstallig onderhoud verschilt en kan alleen door een specialist worden vastgesteld. Ik help u graag verder!

 

Woningonderhoud is volgens de Woningwet verplicht voor huiseigenaren. Waaraan uw woning moet voldoen op het gebied van veiligheid, gezondheid en bruikbaarheid is vastgelegd in het Bouwbesluit.

De gemeente ziet toe op naleving van de Woningwet en houdt zo de kwaliteit van de woningvoorraad op peil. Een inspecteur woningtoezicht kan beoordelen of uw woning aan de eisen voldoet en eisen dat u achterstallig onderhoud aanpakt om grotere schade te voorkomen. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het verrotten van de houten draagconstructie van het dak.

Het gaat in de wet om bouwtechnische veroudering: de achteruitgang van de gebruikte materialen in uw woning, die allemaal een andere levensduur hebben. Hout gaat bijvoorbeeld niet zo lang mee als metselwerk. De wet stelt geen eisen aan de aanpak van woontechnische veroudering; het gaat dan om verbetering, renovatie of verfraaiing van uw woning die beantwoordt aan de ontwikkelingen in de maatschappij.